Verksamhet

 

Inskolning

 

På våren varje år har vi ett informationsmöte för de familjer vars barn ska börja till höstterminen. Då presenterar vi verksamheten mer ingående på “stora” respektive “lilla” Pärlan. Vi tar del av de tankar och funderingar som föräldrarna har kring sina barn och den kommande vistelsen på Pärlan.

 

För barn mellan 1-3 år har vi tre veckors inskolning. Utifrån de framtida vistelsetider som barnet ska ha, anpassar vi ett tvåveckors-schema som innehåller inskolningsdagar, tidpunkter, aktuella aktiviteter och en kom-ihåg lista över saker barnet behöver ha med sig.

 

För barn mellan 3-5 år har vi generellt en veckas inskolning, men detta anpassas efter varje barns behov. Några veckor efter avslutad inskolning erbjuder vi ett uppföljningssamtal, då vi går igenom barnets inskolningstid. Föräldrarna har möjlighet att uttrycka ytterligare önskemål.

 

Föräldrarföreningen

 

Föräldrarföreningen verkar för att ge föräldrar insyn i förskolans verksamhet, så att barnen får åtnjuta bästa tänkbara barnomsorg. Föreningen fungerar som språkrör för föräldrarna utåt, ta initiativ till aktiviteter och upprätthåller god kontakt inom föräldrargruppen. Tillsammans med föräldrarföreningen har vi regelbundna verksamhetsåd. Där ingår ledning, personal och föräldrar. Mötena protokollförs och distribueras till samtliga familjer. Verksamhetsrådet är en viktig kanal för informationsutbyte, till gagn för allas bästa.

 

Personal

 

Pärlans Montessoriförskola drivs och ägs av Maria Grönqvist, Montessoriförskollärare.

I barngruppen 1-3 år arbetar en förskollärare och två barnskötare.

I barngruppen 3-5 år arbetar en montessoriförskollärare och två förskollärare.

I kök och städ arbetar en person. Vid behov anlitas resurspersonal till barn med extra behov.

Dessutom finns tillgång till specialförskollärare, logoped och psykolog.

 

Sommarsamarbete

 

Under ett antal sommarveckor, då barngruppen minskar, samarbetar vi med Ängdala förskola i Höllviken. Samarbetet har fungerat utmärkt. Både barn, personal och föräldrar är nöjda.