Montessoripedagogik

 

Vi behandlar alla barn olika

 

Vi vill bemöta varje barn som en unik individ med sin egen specifika personlighet. Målet är att varje barn utvecklas till en social, ansvarsfull, självständig, harmonisk, hänsynsfull och kärleksfull person.

 

Montessoripedagogiken kan delas in i tre delar:

 

1. En förberedd miljö.

I en förberedd miljö finns allt inom räckhåll och anpassat efter barnets förmåga, så att att han/hon kan använda materialen på egen hand. Barnet utvecklar då en positiv jag-känsla som i sin tur uppmuntrar självförtroendet, självrespekten, självkontrollen och språkutvecklingen.

 

2. Lärarens roll.

Lärarens roll är att var en vägvisare och förebild och ge exempel på hur man kan lösa saker. Läraren ska vara öppen och lyhörd för vad barnen vill utforska och tro på barnets egen förmåga. Läraren visar var ny kunskap finns att hämta, presenterar lekmaterialet för barnet och sedan låta han/hon experimentera i lugn och ro.

 

3. Vetenskapligt material.

Det vetenskapliga materialet är pedagogiskt utformat för att hjälpa barnet vidare i sin utveckling. Lekmaterialets utformning är anpassat efter barnets storlek, helt och rent, komplett och i perfekt skick. Det finns en inbyggd självkontroll, så att inte läraren bedömer om barnet gör rätt eller fel. Materialen har tydliga svårighetsgrader. Barnen stimuleras att ta reda på mer.

 

Vi tar stor hänsyn till de känsliga, sensitiva perioder som alla barn passerar i sin utveckling. Barnets känslighet handlar om att lära sig gå, ordning och reda, språk, social träning, små föremål och detaljer samt känslighet för att lära med alla sinnen.

 

Perioderna är mycket viktiga då de utvecklar barnets psyke. De hjälper barnet att få sammanhang i tillvaron. När barnet är i en känslig period inriktar sig barnet på en viss aktivitet/lek. Vår uppgift är att förbereda en miljö som passar till barnets olika utvecklingsnivåer och ingenting lämnas åt slumpen. Allt är genomtänkt och väl planerat och går som en tydlig röd tråd genom hela verksamheten.

 

Dagsplan

 

Tillsammans med föräldrarna ger vi barnen en fullgod dag och en omväxlande och varierad vecka. Dagarna planeras för att ge barnen en avvägd stimulans.

 

På ”lilla” Pärlan (1-3 år) planeras dagarna efter barnens olika behov. Det är först när barnet når ca 3 års ålder han/hon är mogen för att välja aktiviteter mer fritt.

 

En dagsplan för 1-3 års avdelningen kan se ut så här:

Fram till klockan 9.00 anländer barnen på olika tider.

Mellan kl 9 och 9.30 har vi alltid en samling då vi även bjuder barnen på frukt. Denna halvtimmen är viktig för barnen att ägna full uppmärksamhet till gruppen och läraren, och tvärtom. Därför ombeds föräldrarna att undvika lämning vid denna tidpunkt.

Ca 9.30 har vi aktiviteter och lek i mindre smågrupper inne och ute.

Kl 11.15 äter vi hemlagad middag.

 

Efter lunchen vilar barnen efter behov inomhus eller utomhus. Tiden fram till 14.30 har barnen lek/aktiviteter inomhus. Klockan 14.30 serveras mellanmål.
Därefter är det fri aktivitet inne eller ute fram tills föräldrarna hämtar.

 

3-5 års avdelningen fungerar lite annorlunda.

Barnet går in i en ny fas i sitt liv och är moget att ingå en större grupp. De får nu i en allt större utsträckning planera sin dag efter sina intressen. Barnen anländer fram till klockan 9.00 på olika tider. Därefter ägnar vi all vår uppmärksamhet till barnens aktiviteter, presenterar material, bakar, skapar saker och sitter och pratar med dem. Vi är måna om att barnen ska få minst två timmar till att ägna sig åt sina intressen såväl inne som ute. För att inte avbryta barnen i deras aktiviteter och lekar har vi valt att ha samlingen först klockan 11.00. Detta ökar barnens koncentrationsförmåga.

 

Känner barnen för att ta paus och äta frukt, finns detta alltid tillgängligt vid ett bord där de kan sitta några i taget och äta.