Liten förskola med engagerad personal

 

Vi erbjuder en lugn miljö, harmoniska barngrupper och en genomtänkt pedagogik som följer läroplanen. Montessoripedagogiken har ett holistiskt perspektiv. Vi ser till helheten och att allt levande i miljön hör ihop i ett kretslopp.

 

Vi sätter alltid barnens intressen och utveckling främst. Både för det enskilda barnet och för gruppen som helhet.

 

Pärlan är en liten förskola i Vellinge kommun. Förskolan ligger i Höllviken på en 3000 kvm stor naturtomt. Vi har ca 35 barn, fördelade på en småbarnsavdelning 1-3 år ”Lilla Pärlan” och en storbarnsavdelning 3-5 år ”Stora Pärlan”. Montessoripedagogiken är ett fantastiskt verktyg för att främja barnens intressen och lärande i sin egen takt. Barnet får hjälp att hjälpa sig själv genom att inredning och lärmaterial är barnanpassade i både storlek, placering och vikt.

 

Hos oss finns ett stort engagemang och trygg miljö där närhet, gemenskap och utveckling beskriver vårt fokus. Barnen möter välkända ansikten och välkomnas personligen varje morgon. De dagliga aktiviteterna, sociala tryggheten och ett lekfullt sätt att lära sig på, ger barnen den stabila grund de behöver för att utvecklas i vidare i skolan.

 

Vi arbetar aktivt med Läroplanen för förskolan och följer regler och råd vad gäller arbete med Likabehandlingsplan 2013 och Kvalitetsarbete 2012-2013.